Entegre Yönetim Politikası

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

project

Bu amaca ulaşmak için;

* Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
* Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
* Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
* Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
* Gerçekleştireceğimiz tüm projelerde kaliteli üretim/hizmet sunmayı ve müşteri odaklı çalışmayı temel prensip olarak benimseyeceğimizi,
* Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarının yükümlülüklerini yerine getireceğimizi,
* Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştireceğimizi ve benimseteceğimizi,

taahhüt ederiz....

Size özel bir teklif vermemizi istermisiniz?